650 ฿.

A/C service bör göras minst en gång per år, både för att hålla apparaten i gott skick, men även för din hälsas skull. Smutsig A/C kan ge negativa effekter på din hälsa, speciellt om du är allergisk. Vår A/C-service omfattar grundlig rengöring av både löstagbara filter och mekaniken i inneaggregatet, liksom rengöring av uteaggregatet. Vi fyller även på freon i mindre mängder om detta behövs. I samband med rengöringen kontrollerar vi även funktionen och informerar om det är några problem med er apparat. Skulle det behövas reparation eller byte av reservdelar skickar vi en offert på detta. Ibland, speciellt om apparaten stått overksam en längre tid, kan det hända att det saknas mycket freon. Då fyller vi på, men måste tyvärr ta extra betalt för detta. Påfyllning av freon görs automatiskt av servicepersonalen. Observera att priset gäller per A/C. Ni kan specificera vilken A/C ni vill ha rengjord under betalningsprocessen.