LARF har egen personal som sköter om besprutningen. Vi garanterar att det görs varje månad och på ett fackmannamässigt sätt. Besprutning
sker både inom- och utomhus och är ett effektivt sätt att hålla termiter, myror, kackerlackor, ormar och annan ohyra borta från ert hus.

Tyvärr hjälper inte besprutningen mot möss, vilka ibland kan vara ett problem, speciellt uppe på innertaket. Skulle ni få in möss i huset kan vi hjälpa till att försöka få bort dem. Kontakta oss vid problem.

OBS! Man bör inte vara inne i huset under tiden som besprutningen görs och man bör hålla sig borta minst en timme efter att jobbet har utförts.

Vi besprutar även ute i trädgårdarna och gräsmattor, det är inga fara att vara kvar på området eller i trädgården under och efter besprutningsarbetet.

Besprutningsmedlet vi använder är ett av de mildare som finns tillgängligt på den thailändska marknaden, men känsliga personer och småbarn
kan reagera lite grann.

DECBEMER månads besprutningsdatum

Område Datum Tid
Baan Jennie 1-14 9 09:00 – 12:00
Baan Jennie 15-28 9 13:00 – 16:00
Baan Emma 1-16 11 09:00 – 14:00
SE 31/160 & SE 31/163 11 15:00 – 16:00
Baan Emma 17-32 12 09:00 – 14:00
 SE 31/161 & 31/164 12 15:00 – 16:00
 Baan Victoria 1-15 13 09:00 – 14:00
 31/46 & 31/57 & 31/64 13 15:00 – 16:30
 31/334 & 31/206,  BS 31/130 & 31/126, 31/94 14 09:00 – 12:00
 Tropical Vision 12 H-13 C-2 B-4B 14 13:00 – 15:30
 SF 31/137 + 138 + 140, SJ 31/152 16 09:00 – 12:00
 Smart House 200/31, 62, 63, 72, 95, 96 16 13:00 – 16:00
 Leng 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, Baan ROTH, 59-269 17 09:00 – 16:00
 Villa Vista E2, E3, E4, E5, E6 18 09:00 – 12:00
 Villa Vista E8, E10, E12, S2, S4 18 13:00 – 16:00
 Villa Vista E11, E13, E14, E15, E16 19 09:00 – 12:00
 Villa Vista S9, S12, S15, E17 19 13:00 – 16:00
 Villa Vista S17, S19, N1, S23, S22 20  09:00 – 12:00
 Villa Vista N16, N5, N2, N14, N15 20  13:00 – 16:00
 Villa Vista N10, N11, N22, N12, N24 21  09:00 – 12:00
 Villa Vista N9, N21, N20, N19, N18, N17 21  13:00 – 16:00
 Baan Fanny 1 – 12 22  09:00 – 12:00
 Baan Fanny 13 – 22 22  13:00 – 16:00
 Baan Lisa 1A – 4A 23  09:00 – 12:00
 Baan Lisa 4B – 8A 23  13:00 – 16:00
 Baan Lisa 8B – 11B 24  09:00 – 12:00
 Baan Lisa 12A – 15B 24  13:00 – 16:00
 Baan Lisa 16A – 19B 25  09:00 – 12:00
 Baan Lisa 20A – 23 25  13:00 – 16:00
 Baan Kim 1 – 11 + Baan Roth 26  09:00 – 14:00
 Evelina + BSS1:  26  15:00 – 17:00
 BSS 2: 39/125, 39/148, BSS 3: 39/280 , 39/283 27  09:00 – 12:00
 HH Sea Hill 39/397, 39/200, 39/511 27  15:00 – 16:30