LARF har egen personal som sköter om besprutningen. Vi garanterar att det görs varje månad och på ett fackmannamässigt sätt. Besprutning
sker både inom- och utomhus och är ett effektivt sätt att hålla termiter, myror, kackerlackor, ormar och annan ohyra borta från ert hus.

Tyvärr hjälper inte besprutningen mot möss, vilka ibland kan vara ett problem, speciellt uppe på innertaket. Skulle ni få in möss i huset kan vi hjälpa till att försöka få bort dem. Kontakta oss vid problem.

OBS! Man bör inte vara inne i huset under tiden som besprutningen görs och man bör hålla sig borta minst en timme efter att jobbet har utförts.

Vi besprutar även ute i trädgårdarna och gräsmattor, det är inga fara att vara kvar på området eller i trädgården under och efter besprutningsarbetet.

Besprutningsmedlet vi använder är ett av de mildare som finns tillgängligt på den thailändska marknaden, men känsliga personer och småbarn
kan reagera lite grann.

Du kan hämta hem listan i pdf format genom att klicka på länken

Februari_besprutningsdatum

Februari månads besprutningsdatum-2018

Område Datum Tid
Baan Jennie 1-14 5 09:00 – 12:00
Baan Jennie 15-28 5 13:00 – 16:00
Baan Emma 1-16 6 09:00 – 14:00
SE 31/160 & SE 31/163 6 15:00 – 16:00
Baan Emma 17-32 7 09:00 – 14:00
 SE 31/161 & 31/164 7 15:00 – 16:00
 Baan Victoria 1-15 8 09:00 – 14:00
 31/46 & 31/57 & 31/64 8 15:00 – 16:30
 31/334 & 31/206,  BS 31/130 & 31/126, 31/94 9 09:00 – 12:00
 Tropical Vision 12 H-13 C-2 B-4B 2E, 39/309 9 13:00 – 15:30
 SF 31/137 + 138 + 140, SJ 31/152 10 09:00 – 12:00
 Smart House 200/31, 62, 63, 72, 95, 96 10 13:00 – 16:00
 Leng 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, Baan ROTH, 59-269 12 09:00 – 16:00
 Villa Vista E2, E3, E4, E5, E6 12 09:00 – 12:00
 Villa Vista E8, E10, E12, S2, S4 13 13:00 – 16:00
 Villa Vista E11, E13, E14, E15, E16 14 09:00 – 12:00
 Villa Vista S9, S12, S15, E17 14 13:00 – 16:00
 Villa Vista S17, S19, N1, S23, S22 16  09:00 – 12:00
 Villa Vista N16, N5, N2, N14, N15 16  13:00 – 16:00
 Villa Vista N10, N11, N22, N12, N24 17  09:00 – 12:00
 Villa Vista N9, N21, N20, N19, N18, N17 17  13:00 – 16:00
 Baan Fanny 1 – 12 19  09:00 – 12:00
 Baan Fanny 13 – 22 19  13:00 – 16:00
 Baan Lisa 1A – 4A 20  09:00 – 12:00
 Baan Lisa 4B – 8A 20  13:00 – 16:00
 Baan Lisa 8B – 11B 21  09:00 – 12:00
 Baan Lisa 12A – 15B 21  13:00 – 16:00
 Baan Lisa 16A – 19B 23  09:00 – 12:00
 Baan Lisa 20A – 23 23  13:00 – 16:00
 Baan Kim 1 – 11 + Baan Roth 24  09:00 – 14:00
 Evelina + BSS1: 39/596 24  15:00 – 17:00
 BSS 2: 39/125, 39/148, BSS 3: 39/280 , 39/283, 25  09:00 – 12:00
 HH Sea Hill 39/397, 39/200, 39/511 25  15:00 – 16:30