(Information hämtad från Vårdguiden, 2015-01-13)

Allmänt

Så här ser myggan som sprider Dengue ut.
Så här ser myggan som sprider Dengue ut.
Denguefeber är en virussjukdom som ger influensaliknande symtom. Viruset sprids via myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Under regnperioder när det finns mycket myggor, kan sjukdomen spridas snabbt i epidemier. Varje år får mer än hundra svenska resenärer denguefeber. De flesta smittas i Thailand. Sjukdomen smittar inte mellan människor.

Det tar mellan två och tio dagar från att man smittats tills man blir sjuk. Sjukdomen går oftast över av sig själv inom en vecka, men många känner sig tröttare än vanligt upp till en månad efteråt – ibland ännu längre tid. När man blivit frisk har kroppen utvecklat motståndskraft mot den varianten av viruset. Men eftersom denguevirus finns i fyra olika varianter kan man få sjukdomen ännu en gång av någon av de andra virustyperna. Denguefeber kan bli allvarlig och kräva behandling på sjukhus. Detta är mycket ovanligt. Om man får denguefeber för andra, tredje eller fjärde gången ökar risken något för att man ska bli allvarligt sjuk, men risken är fortfarande låg.

De myggor som sprider viruset är av en aggressivare art och sticker på dagen. Därför är det svårt att helt skydda sig mot stick. Myggmedel och skyddande klädsel kan vara till hjälp och skyddar mot andra sjukdomar som överförs via myggor. Det finns inget vaccin mot denguefeber, däremot pågår forskning på detta område.

Symtom

När sjukdomen bryter ut kommer symtomen snabbt och man kan till exempel få:

• rödsprängda ögon

• hög feber med frossa och svettningar

• huvudvärk och värk bakom ögonen

• kraftig värk i musklerna

• små röda prickar på kroppen.

Lite större blåmärken är symtom på att man fått den mer allvarliga formen av denguefeber. De kan märkas efter några dygn.

Behandling

Virusinfektionen kan inte behandlas, utan går över av sig själv. Om man blir mycket sjuk kan man behöva vara på sjukhus för att få vätska (dropp) direkt i blodet.

När ska man söka vård?

Om man har hög feber under eller efter en utlandsresa i länder där sjukdomen finns ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Katta Laurins kommentar efter att ha drabbats av denguefeber:

Sök vård på sjukhus om du har influensaliknande symptom som hög feber och kraftig muskelvärk – sök vården på plats i Thailand då de är bäst i världen på att behandla denguefeber. Ju snabbare vård desto bättre eftersom kroppen snabbt blir uttorkad samt att det finns stor risk för inre blödningar. Du får reda på om du har sjukdomen genom att ta ett blodprov.

Denguefebern påverkar de inre organen och särskilt levern därför ska man absolut undvika paracetamol (ex. alvedon och panodil) då dessa preparat ytterligare försämrar värdena.

Sjukdomen har tre faser:

1) insjuknandet med hög feber/muskelvärk som kan hålla i sig i upp till sju dagar

2) akuta fasen som håller i sig i max 3 dagar (en del slipper detta dock inte jag) och

3) rekreations-/återhämtningsfasen som tar olika lång tid för olika individer.

De som söker vård och blir behandlade överlever.

Det finns troligen 4-5 olika stammar av denguemyggor. Man blir med största sannolikhet immun mot den stam man blivit stucken av. Skydda dig genom att använda myggspray och spraya inomhus så att myggor undviks.Denguemyggan är en dagmygga.

Mina levervärden är urdåliga p.g.a. av sjukdomen. Detta gör mig långsam och svag. Jag kommer att göra uppföljning av mina värden hos husläkaren i Sverige. Jag äter ingen medicin men har fått ordinerat att undvika alkohol, paracetamol och hälsokostpreparat tills levervärdena är inom rekommenderat spann.

Det forskas på området för att få fram ett vaccin. Jag kommer att fortsätta resa till Thailand. Om jag känner liknande symptom kommer jag att söka vård omgående.