WiFi-lösenordet för ditt hus hittar du normalt på en lapp på routern. Om du inte hittar lösenordet där, vänligen kontakta Johan för en lösning. IT support ingår inte i månadsavgiftenhos LARF. När det gäller internet och LARF handlar det om att hålla ert internetkonto “levande”, d.v.s. se till att betalningar sker i tid (detta har ni betalat via årsavgiften).

Viktigt att känna till – nätet är inte lika tillförlitligt som i Sverige och leverantörerna av internet har inte samma kunskap som vi är vana vid.

Checklista innan du ringer till 3BB för internetproblem:

  1. Kontrollera att både el- och telefonsladdar är kopplade både till routern och vägguttagen.
  2. Kontrollera att powerlampan lyser på routern.
  3. Kontrollera ADSL-lampan. Denna skall lysa med ett fast sken eller blinka regelbundet. Blinkar den oregelbundet eller inte alls innebär det att ni inte har någon ADSL-signal.
  4. Kontrollera att WiFi-lampan lyser. Om den inte gör det kan du inte koppla upp dig trådlöst. Prova då med att koppla datorn till routern med nätverkskabel. Kan du då använda dig av internet innebär det troligen att routern är trasig och måste bytas, eller att WiFi är avslagen. På vissa routrar finns det en knapp på höger sida för WiFi-aktivering. Prova att trycka på denna för att se om lampan börjar lysa.
  5. Ibland kan det hjälpa att starta om routern. Dra ur sladden och vänta i 10 minuter. Sätt i sladden i väggen igen och gå igenom punkt 1-4 igen.

När ni har gått igenom checklistan för felsökning och problemt kvarstår så gör ni följande:

Ring 3BB Call Center på nummer 1530 (se till att ha ditt servicenummer tillgängligt, finns på ditt internetavtal och i många hus är det detsamma som WiFi-lösenordet).

Om du har en egen router i ditt hus har du ett avtal med internetleverantören 3BB om utlovad leverans av bandbredd. Om du inte får vad du lovats bör du kontakta din internetleverantör.
I varje hus skall finnas en lapp från 3BB med alla inställningar som gäller för ditt konto. Vi brukar lägga den i lådan som kom med routern. Detta är ett viktigt dokument att hålla reda på och du kan be om kopior på 3BB’s kontor.

 Baan Victoria finns det tillgång till trådlöst nätverk som täcker hela området. Här kan 3BB inte garantera hastigheten till enskilda hus eftersom denna beror på hur många som använder nätverket för tillfället.
För lösenord, kontakta personalen.

Två saker som är viktiga att tänka på om du inte har djupare IT kunskaper:
Logga inte in i routern på egen hand för att ändra inställningar
Tryck inte på resetknappen – det kommer nollställa routerns inställningar.

E-postproblem
Normalt handlar detta om utgående mailinställningar (SMTP) som inte fungerar.
Dina svenska inställningar bör fungera, men notera att alla internetleverantörer inte tillåter användande av deras servrar för utgående post när man inte använder sig av deras uppkoppling. Ta kontakt med din leverantör för information.

Du kan även hitta information om svenska SMTP servrar hittar du på http://www.ports.net/support/smtp.asp
Ett alternativ kan vara att använda 3BB’s mailservrar pop.tttmaxnet.com och smtp.tttmaxnet.com

Läs mer på 3BBs supportsida: http://support.3bb.co.th/en/technical/mail.php