Det är LARF’s och husägarnas förhoppning att tillvaron på området präglas av trivsel och att man respekterar de regler som finns så att alla får en så behaglig vistelse som möjligt. Varje husägare/hyresgäst ansvarar tillsammans för detta i samråd med LARF (markägare och förvaltare av området).

Det är den enskildes sunda förnuft och ansvar att se till att man respekterar och uppträder på ett sådant sätt att man inte onödigtvis stör övriga boende i området.

Allmänt

 1.  Varje hus har en enskild ägare vars önskan är att hus och område hanteras varsamt så att det bibehålls i så gott skick som möjligt. Vi behöver allas medverkan till det.
 2.  Husägare och hyresgäster är skyldiga att se till att inga grannar eller andra störs. Även i övrigt ska iakttas allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick både inomhus och utanför huset.
 3.  När man bor tätt inpå varandra är det viktigt att visa hänsyn. För allas trevnad bör man hålla nere ljudnivån och mellan klockan 22.00 – 07.00 ska man alltid ta extra hänsyn. Kom ihåg! Musik spelar man för sig själv och inte för grannen.
 4.  Säkerställ att ni har grindnycklarna med er när ni lämnar området på kvällen, så att ni inte väcker personalen när ni ska komma in via grinden. OBS! Vänligen respektera personalens kvälls- och nattvila 21.00-07.00.
 5.  Vi sopsorterar på våra områden. Var vänlig släng era sopor i rätt tunna.
 6.  Husdjur är inte tillåtet på området och i övrigt rekommenderar vi att ni inte matar hundar som befinner sig i anslutning till området.
 7.  Var vänlig parkera bilar och mopeder på de ytor som är anvisade för dem.
 8.  Hyresgäster är skyldiga att omgående rapportera om något går sönder i huset eller om andra skador uppstår, typ vattenläckor. Detta gör lämpligast till personalen på området eller LARFs egna Managers.
 9. Fotboll och övriga bollsporter är tillåtet under förutsättning att man inte stör övriga i området. Var försiktig med lamporna runt och på gräsmattorna.

Poolen

 1. Tider för simning är mellan 07.00-22.00 och för lekar mellan 09.00-20.00. Mellan 06.00-07.00 städas poolen av personalen. Därför tillåts inget nyttjande av poolen förrän personalen är klar med rengöringen av poolen.
 2. All vistelse i och kring poolen sker på egen risk och det är föräldrarnas ansvar att se efter sina barn. “Bomben” är inte tillåtet när andra är i poolen.
 3. Det är obligatoriskt att duscha innan bad – VARJE GÅNG – eftersom sololja och svett försämrar vattenkvaliteten avsevärt.
 4. Badkläder är obligatoriskt för alla och för blöjbarn är det obligatoriskt med badbyxa/badblöja. Det är inte tillåtet att bada i vanliga kläder.
 5. Vid dagens slut, var vänlig ta bort solstolar, handdukar och andra föremål du tagit ut. Leksaker läggs i lådan som finns i närheten av duschen.

Säkerhet

 1. All hantering och användning av gasol och liknande ämnen är förbjudet inom området, med anledning av den brand- och explosionsrisk det medför.
 2. Inga glasflaskor/glas får medtagas i området vid poolen/gräsmattan.