Vakterna har en telefon som kan nås 24 timmar per dygn: 09 4950 1739

Personalen på Villa Vista

Darlin – Manager

Tel: 09 8015 9659

Tong

Tel: 08 5203 9083

Viang

Tel: 08 0654 6341

Em

Toey

Oat

Meow

Pong