poolservice ingår kontroll och rengöring av anläggningen var tredje eller fjärde dag, beroende på storlek och nyttjande. PH- och klorvärden kontrolleras och antecknas och eventuella brister åtgärdas i enlighet med de råd som poolleverantören har givit husägaren och där även LARF upparbetar en kontakt. Allt sker efter en checklista för att säkerställa alla viktiga moment.
  • – Kontroll av klor, salt och PH nivån
  • – Rengöring av poolen, dammsugning av poolbotten
  • – Kontroll av pumpanläggningen
  • – Vid behov påfyllning av vatten
  • – Vid behov rengöring av klorinatorn
  • – Vid behov påfyllning av klor, salt och andra kemikaler som krävs för att hålla poolen i bästa skick

Poolservice