Basen för all förvaltning är den s.k. ”Tillsynstjänsten”, i vilken det ingår allmän tillsyn både in- och utvändigt av huset, detta görs varje vecka. Någon av våra managers gör tillsynen, då vi kontrollerar vattenförsörjningen och elen, spolar i alla kranar under fem minuter, spolar i alla toaletter, och sätter igång A/C. Samtidigt ser vi om det har varit någon åverkan eller skada på ert hus. En rapport sammanställs med en bild och skickas till husägaren via e-post varje vecka.

Tillsynstjänst