Trädgårdstjänst ingår bevattning, klippning av gräsmattan och ansning av träd och buskar. Vi rensar bort ogräs och eventuell ohyra avlägsnas. Ingår gör också underhåll av rabatter och blommor, även beskäring. Vi kan också åta oss dressning av gräsmattan. Speciella önskemål och krav kan diskuteras från fall till fall.
  • Vattning av gräsmatta, rabatter och träd
  • Klippning av gräsmatta
  • Vid behov ge näring till gräsmattan, blommor och träd
  • Vid behov använda skadedjursmedel
  • Ta bort gräs, löv och pinnar från trädgården

Trädgårdstjänst