För att i så stor mån som möjligt undvika besök av myror, termiter och kackerlackor, och till viss del även ormar, så besprutar vi varje månad alla husen och gemensamma ytor. Besprutning sker en gång i månaden. Dock inte längre på en och samma dag. Läs mer om vilken dag som gäller för aktuell månad och ert område eller hus via denna länk…..

Uppdaterad lista för pestkontrollen. 

En gång per år görs även en besprutning under huskroppen.

Tyvärr hjälper inte besprutningen mot möss, vilka ibland kan vara ett problem, speciellt uppe på innertaket. Skulle ni få in möss i huset kan vi hjälpa till att försöka få bort dem. Kontakta oss vid problem.

OBS! Man bör inte vara inne i huset under tiden som besprutningen görs och man bör hålla sig borta minst en timme efter att jobbet har utförts.

Vi besprutar även ute i trädgårdarna och gräsmattor, det är inga fara att vara kvar på området eller i trädgården under och efter besprutningsarbetet.

Besprutningsmedlet vi använder är ett av de mildare som finns tillgängligt på den thailändska marknaden, men känsliga personer och småbarn kan reagera lite grann.